Roetfilter

Hoe werkt dit filter en hoe kunnen we problemen voorkomen of oplossen.

ROETFILTER

DPF: Diesel Particulate Filter oftewel Roetfilter

Een diesel roetfilter zorgt er voor dat schadelijke kleine roetdeeltjes die dieselmotoren uitstoten grotendeels niet in de lucht terecht komen. Roetdeeltjes kunnen in de longen blijven zitten en veroorzaken longkanker. De deeltjes die ongeveer 0,1 tot 0,3 µm groot zijn kunnen tot diep in de longen doordringen en zelfs in de bloedbaan terecht komen. Stoffen als metalen, dioxine en PAK’s kunnen zich hechten aan deze deeltjes waarbij de roetdeeltjes als drager worden gebruikt.

WERKING VAN HET ROETFILTER

Er zijn meerdere soorten roetfilters, echter we beschrijven de meest gangbare van dit moment. Het roetfilter vangt de meDPF schetseste roetdeeltjes op in een soort buisjes met hele kleine gaatjes. Uitlaatgassen kunnen naar buiten en roetdeeltjes blijven achter.

Bij de pijl nummer 1 komen de uitlaatgassen van de motor binnen. Het filteren gebeurt in het honingraat nummer 2.

Als het filter begint te verzadigen, zorgt een regeneratie proces voor het verbranden van deze deeltjes. Dit proces start (afhankelijk van verzadiging) tussen de 200 en de 1000 Kilometer.

Na het regeneratie proces (verbranding) zijn de deeltjes zo klein geworden dat ze geen problemen meer zouden veroorzaken voor de volksgezondheid. Er is helaas op dit moment (2016) nog steeds niet echt bekend wat het met de volksgezondheid doet. De totale hoeveelheid fijn stof neemt in ieder geval fors af.

REGENERATIE VAN HET ROETFILTER

Als het roetfilter vol is met roetdeeltjes, moet dit filter worden ontdaan van deze verstopping. Door de temperatuur te verhogen naar ongeveer 600 °C worden de roetdeeltjes verbrand en verdwijnen door de uitlaat naar buiten.

Het probleem is dat normale uitlaatgassen bij een diesel motor ongeveer 250 °C zijn. Dit is te laag om het regeneratieproces in werking te zetten en het roet te verbranden.

DPF 2Er zijn meerdere manieren om toch deze verbranding voor elkaar te krijgen. Er zijn merken die een additief toevoegen in de brandstof vanuit een reservoir in de auto. Deze vloeistof zorgt er voor dat de roetdeeltjes al bij 450 °C kunnen verbranden. Er blijft na verbranding as over in het filter waardoor deze langzaam verstopt. Het op termijn (vanaf  80.000 km) vervangen van het filter is noodzakelijk. Andere merken gebruiken filters die heel dicht tegen de motor geplaatst moeten worden om de temperatuur hoog genoeg te krijgen. Ook wordt er gebruik gemaakt van oxidatiekatalysatoren, door de werking en het extra inspuiten van brandstof tijdens de uitlaatslag loopt de temperatuur weer op tot een  600 °C welke dus weer het aanwezige roet verbrand. Bij veel systemen wordt het drukverschil gemeten van het filter (nummer 5) waarbij er constant gemeten wordt of het filter niet teveel verstopt. Het motor management regelt in de meeste gevallen het complete regeneratie proces.

Test lijn
Zoek een Carbon Cleaning center
bij u in de buurt
Met de Carbon Cleaning oplossing
verlengt u de levensduur van de motor van uw auto
zonder dure onderdelen te hoeven vervangen.

Partner worden?
Start je eigen zaak!
Je hebt alle mogelijkheden om rendement te maken. Wordt ook een Carbon Cleaning partner vandaag!
Wij bieden alle mogelijkheden om zelf met de Carbon
Cleaning stations aan het werk te gaan.
Neem contact op voor vragen
of voor meer informatie over hoe je een partner wordt.
Meer info en contact

Carbon Cleaning